Kuvataiteilija yrittäjänä


YLEISTÄ >> Yleistä työsuojelusta >> Kuvataiteilija yrittäjänä

Monella taiteilijalla on ollut perinteisesti tapana työskennellä, niin että välillä on rauhallisempaa luovaa ideoiden keräämisaikaa ja sitten vastakohtana on hyvin kiireinen esim. tilaustyön tai näyttelyn tekoaika. Kun kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteissa varoitetaan aineiden vaarallisuudesta, altistumisaika on laskettu koskemaan normaalia työaikaa esim. klo 8.00-16.00 sääntömääräisine taukoineen. Kuitenkin kuvataiteilija voi työskennellä, jopa vuorokaudet ympäriinsä, ilman kunnon lepoa, ruokailua ja ulkoilua. Tällöin altistumis-määrät voivat moninkertaistua ja elimistöllä ei ole aikaa puhdistua. Jos työtilassa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa ja taiteilija laiminlyö suojainten käyttöä tai käyttää suojaimia väärin, haitat lisääntyvät.

Pitkäaikaiseen intensiiviseen työskentelyyn liittyy muitakin vaaroja. Esim. tuki- ja liikuntaelimet joutuvat suureen rasitukseen ja seurauksena voi olla erilaiset nivel-, jänne- ja lihasvammat(tulehdukset) sekä selkäkivut. Vakavammat tuki- ja liikuntaelin sairaudet tai onnettomuudet saattavat vaikeuttaa tai estää työskentelyn kokonaan.

Käsien iho joutuu pitkäaikaisessa työskentelyssä koville ja seurauksena voivat olla erilaiset hiertymät ja tulehdukset käsissä.

Vaikka tiedetäänkin, että taiteilijan sairastuminen olisi työperäistä, ei taiteilija yrittäjänä voi lakisääteisesti sairastaa ammattitautia. Ainoastaan vakituisessa työsuhteessa olevat taiteilijat esim. taideopettajat ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon (nykyään suurin osa taideopettajista toimii tuntiopettajina ilman vakituista työsuhdetta).

Kuvataiteilijoiden työperäisiä sairauksia ei ole myöskään tutkittu edellä mainitusta syystä, mutta koska samoja materiaaleja ja kemikaaleja on käytössä useissa muissa ammateissa, ei ole epäilystä siitä, että taitelijan ammattiin liittyy mahdollisuus sairastua ammattitautiin.

Ainoastaan taiteilija, joka on vakuutettu vapaaehtoisesti tapaturma-vakuutuslain mukaisilla turvilla kuten yrittäjien tapaturma-vakuutuksella tai vapaaehtoisella työajan tapaturmavakuutuksella, voi saada korvauksia ammatilliseen kuntoutukseen liittyviin kuluihin. Jos toimit itsenäisenä opettajana, huolehdi myös oppilaittesi tapaturmavakuutuksista.

(Kuvataiteilijan työsuojeluoppaassa sivulla 244 "Vakuutukset ja työterveyshuolto" on tietoa esim. eri vakuutusmahdollisuuksista.)

IF - yrittäjän tapaturmavakuutus
Pohjola - yrittäjien tapaturmavakuutus

Lisätietoja www.artists.fi/jasenpalvelu/taiteilijoiden_kuntoutus

Taiteilijaseuran sivuilla kerrotaan myös Aslak kuntoutuksesta.

Jos sinulla on todettu ammattitauti tai esim. sairastat astmaa, allergiaa tai tuki ja liikuntaelin sairautta on sinulla mahdollisuus osallistua sairauskohtaiseen Kelan kuntoutukseen. Tietoa saat www.kela.fi/kuntoutus

www.varma.fi


Sivun alkuun


Tämä sivu on viimeksi päivitetty 2014-11-04 16:13:24