Yleistä työsuojelusta


YLEISTÄ >> Yleistä työsuojelusta

Kuvataiteilijan työsuojeluoppaan (Salonen, H., Pohjola, J., Priha, E.: Kuvataiteilijan työsuojeluopas (1994), Kustannus Oy Taide) ensimmäisen painoksen loputtua, yritän näillä sivuilla auttaa kuvataiteilijoita erilaisissa työsuojeluongelmissa sekä etsimään lisätietoa internetin avustuksella.

Kuvataiteilijan työsuojeluoppaan laajuudesta johtuen (278 sivua), voin esittää vain pienen osan kirjan tietomäärästä. Kuitenkin, koska opas julkaistiin jo vuonna 1994, uusia tekniikoita ja materiaaleja on otettu käyttöön oppaan ilmestymisen jälkeen. Yritän täydentää oppaan tietoja mahdollisuuksien mukaan.

Sivuilla on vähän tekniikkakohtaisia ohjeita, sillä suurin osa materiaaleista ja työhuoneeseen liittyvistä vaaroista ovat yhteisiä kaikille taidegraafikoille (myös kaikille kuvataiteilijoille). Myös terveyteen liittyvät ongelmat ovat yhteisiä.

Toivon, että ennen kuin etsitte tietoja yksittäisistä materiaaleista, tutustuisitte Taidemateriaalien merkinnät tekstiin, jossa selvitetään työsuojeluun liittyvää terminologiaa. Myös kohta Suojautuminen liittyy materiaalien valintoihin.

Sivuja on tarkoitus päivittää säännöllisin väliajoin. Toivon, että näillä sivuilla kävijät esittäisivät toivomuksia mitä sivuille tulisi lisätä. Email: heli piste tuuli at elisanet piste fi

Suomen Kulttuurirahasto on tukenut näiden sivujen valmistamista.


Sivun alkuun


Tämä sivu on viimeksi päivitetty 2014-03-15 09:46:01